ความอดทนบอกให้ไปทั้งที่ใจยัง...รัก <<.


ยังมีความจริงสิ่งหนึ่งที่เรามักมองข้ามไป
บางครั้งความรักนั้นอาจจบลงทั้งๆที่ความรู้สึกรักยังอยู่เต็มหัวใจ
เพียงแต่การถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งความอดทน
บอกให้เราต้องไปทั้งๆที่ยังรัก...ความอดทนบอกให้ไปทั้งที่ใจยัง...รัก

เพราะหากรักแล้วต้องเจ็บทางเลือกที่ดีที่สุดน่าจะหมายถึง
...การจากไปในวันนี้เพื่อที่จะเข้มแข็งและลุกขึ้นใหม่ในวันข้างหน้า
..........อย่างนั้นมิใช่หรือ..........ความอดทนบอกให้ไปทั้งที่ใจยัง...รักความอดทนบอกให้ไปทั้งที่ใจยัง...รักความอดทนบอกให้ไปทั้งที่ใจยัง...รักความอดทนบอกให้ไปทั้งที่ใจยัง...รัก