[radio]http://www.hotlinkfiles.com/files/1840445_npctn/01Track011.wma]01Track011.wma[/radio]
(1)ด้านมังกรเขียว อยู่ที่ด้านซ้ายของคน(เมื่อคนยืนตรงมองออกนอกบ้านอยู่ที่ด้านซ้ายมือ) เรียกว่าด้านมังกร อยู่ในสนามแม่เหล็กด้านบวก เป็นด้านที่ดี เป็นด้านที่มีแต่แสงสว่างที่สดใส ด้านมังกรนี้น่าจะมีสภาพที่สูงกว่า มีสภาพที่เคลื่อนไหวจะดีกว่า แสดงให้เห็นว่ามีคนมาช่วยเกื้อกูล ผู้ที่เป็นเจ้าของมีร่างกายแข็งแรง แสดงว่าตำแหน่งทิศทางของเจ้าของอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ในทางกลับกัน ด้านมังกรมีสภาพที่ต่ำกว่า ตำแหน่งทิศทางของเจ้าของไม่ตรง การรับการเรียนรู้/การรับการศึกษาจะน้อย ผู้ชายจะไม่รุ่งเรือง เจ้าของก็ไร้ซึ่งอำนาจ
(2)ด้านเสือขาว อยู่ที่ด้านขวาของคน (เมื่อคนยืนตรงมองออกนอกบ้านอยู่ที่ด้านขวามือ) เรียกว่าด้านเสือขาว มีสภาพอยู่ในสนามแม่เหล็กด้านลบ เป็นด้านชั่วร้าย เป็นด้านมืดมน น่าจะมีระดับต่ำ ไม่ให้มีระดับสูงกว่า น่าจะให้อยู่ในสภาพเงียบสงบ ไม่ให้เคลื่อนไหว บ้านที่เป็นเสือขาวผงาดหัวหรือหันหัวกลับ แสดงว่ามีบุคคลเกเรข่มเจ้าของบ้าน เด็กๆๆที่อยู่ในบ้านจะไม่เชื่อฟังคำสอน มีอารมณ์ที่ร้อนแรงและดุร้าย และจะมีความประพฤติเลว ทำในสิ่งที่คนคิดคาดไม่ถึง บ้านจะมีแสงสีเลือด จะเจ็บป่วยไม่หาย โดยเฉพาะผู้หญิง จะมีร่างกายเจ็บป่วยอยู่เรื่อยๆๆและมีจิตไม่สงบ มีอารมณ์ฉุนเฉียว ซึ่งจะมีปากเสียงอยู่เรื่อยๆๆจนทำให้บ้านยุ่งเหยิงกันไปหมด ในด้านการงาน ก็จะมีสภาพควบคุมคนไม่อยู่ ลูกค้าจะข่มเจ้าของกิจการ ผลิตภัณฑ์จะมีปัญหาตลอด และด้านเสือขาวสูงจะมีคนร้าย แม้ว่าจะเป็นองค์กรสาธารณะก็ตาม หากมีสภาพเสือขาวผงาดหัวแล้ว ผู้มาใช้บริการจะข่มเจ้าของ มีแต่เรื่องร้ายๆๆไม่หยุดหย่อน หากมีสภาพเป็นเสือขาวผงาดหัว บริษัทโรงงานจะอยู่ในสภาพล้มละลายติดหนี้ บริษัทมีสภาพเป็นเสือขาวผงาดหัวแล้ว พนักงานในบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่ลงรอยกัน
(3) นกยูงแดง เป็นทิศทางตรงข้าม ซึ่งเป็นทิศทางบ้านตรงข้าม
(4) เต่าดำ เป็นทิศทางหลังบ้านซึ่งเป็นที่พักพิง

ปล. ตอนหน้า แนะนำการออกแบบบ้านอยู่อาศัยให้เป็นบ้านแบบบ้าน"หยาง"