รางวัลที่หนึ่ง 012377
เลขท้าย 3 ตัว 378 534 557 691
เลขท้าย 2 ตัว 56


ถูกกันบ่น้อ พี่น้องเอ๋ย