ฮวงจุ้ย ตอนที่4  แสงสว่าง,ห้องไหว้เจ้า,การตบแต่งห้องของเด็กน้อย,ห้อ งรับแขก
[radio]http://www.hotlinkfiles.com/files/1840445_npctn/01Track011.wma]01Track011.wma[/radio]
1. แสงสว่าง

แสงสว่างของห้องรับแขกไม่ควรจะมืดไป หากมืดไปเจ้าของดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวา ไม่กระฉับกระเฉง ไม่กระตือรือร้น แสดงว่าบ้านมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยๆๆ ทำอะไรๆๆก็ไม่ได้ดังที่ตั้งใจไว้ และเจ็บป่วยบ่อยๆๆ
แสงสว่างของห้องนอนก็ไม่ควรมืดเกินไป ไม่ใช่ตามคำกล่าวกันโดยทั่วไปว่า"ห้องรับแขกต้องสว่างและห้องอื่นๆๆมืดก็ได้"เพราะหากห้องมีแสงสว่างไม่พอ การไหลเวียนของอากาศจะไม่ราบรื่น ซึ่งจะมีผลต่ออารมณ์และสุขภาพของร่างกาย โดยเฉพาะห้องของเด็กๆๆ ยิ่งมีความสำคัญ จะทำให้ผลการศึกษาต่ำลง และมีนิสัยที่เื้ดื้อ
2. ห้องไหว้เจ้า

ส่วนสำหรับห้องไหว้เจ้า แสงสว่างอย่าร้อนแรงและจ้าเกินไป จะต้องมีความละเอียดอ่อนนุ่ม ห้องไหว้เจ้าหรือห้องพระที่ดีที่สุด ไม่ควรตั้งอยู่ห้องสูงสุด เนื่องมาจากว่าห้องสูงสุดจะมีอากาศที่ร้อนอบอ้าว ลมก็แรง จะนำพาให้เจ้าของเกิดสิ่งที่ไม่ดังตั้งใจ โดยเฉพาะความร้อน จะทำให้รูปภาพสิ่งของเกิดการเปลี่ยนแปลงและรอยแตก
โดยปกติแล้วทุกคนจะมีความเห็นว่า ห้องไหว้เจ้าหรือห้องพระน่าจะตั้งอยู่ข้างบนสูงสุด ทำให้เทพเจ้าชมวิวได้ แต่ความเป็นจริงแล้ว เทพเจ้าไปมาดังความต้องการของท่านเอง ไม่ต้องชมวิว แต่ต้องการที่เก็บลมรวมพลัง ไม่หันไปในทางน้ำไหลทิ้ง ก็จะอยู่ได้อย่างสงบสุขแล้ว
ห้องไหว้เจ้าที่ดีที่สุดน่าจะตั้งไว้ที่ห้องรับแขก หรือห้องที่คนในบ้านมีความใกล้ชิดมากที่สุด ทั้งนี้เพราะว่าคนในบ้านจะได้อาศัยความศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าในการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็จะได้คำนับอยู่บ่อยๆๆ และหากเป็นที่ตั้งของบรรพบุรุษแล้ว ก็แสดงให้เห็นความกตัญญูกตเวที และถ้าทั้งบ้านได้ช่วยกันปฏิบัติตามก็จะสามารถเป็นความสามัคคีร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่สดใสดีงาม
3. การตบแต่งห้องของเด็กน้อย

ตำแหน่งของเตียง พยายามหลีกเลี่ยงใช้เตียงแบบสองชั้น แม้ว่าจะทำให้มีที่ว่างมากกว่า แต่จะทำให้เด็กมีความกดดันในใจ มีจิตใจไม่เปิดเผย
แสงสว่างจะต้องเพียงพอ ข้างหลังของโต๊ะหนังสือเด็กทั้งสองข้างจะพุ่งชี้ตรงประตูไม่ได้ มิฉะนั้นเด็กจะไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสือ ที่ฝาผนังไม่ควรติดรูปตุ๊กตามนุษย์เครื่องจักรกล หรือ แมว สุนัข หรือ สัตว์ที่มีลักษณะแปลกประหลาด
4. ห้องรับแขก

ห้องรับแขกเป็นจุดสูนย์กลางของบ้าน แสงสว่างจะมืดมนไม่ได้ ห้องรับแขกเป็นห้องทรัพย์สมบัติของบ้าน หากมีความกว้างเกินไปก็ไม่ดี แคบเกินไปทรัพย์สมบัติจะไม่คงอยู่ ดังนั้นที่ดีที่สุด ดูแล้วเสมือนกับคลังสมบัติ ก็จะเหมาะที่สุด เพดานของห้องนี้ ไม่ควรออกแบบให้มีลักษณะแปลกประหลาด สีของเพดานไม่ควรใช้สีที่เข้ม

ปล. ตอนต่อไป ตำแหน่งที่ตั้งเตาไฟ,ตู้สัตว์น้ำ,วิธีเลือกอาคารบ้านเรือน

ฮวงจุ้ย ตอนที่4  แสงสว่าง,ห้องไหว้เจ้า,การตบแต่งห้องของเด็กน้อย,ห้อ งรับแขก