[radio]http://www.hotlinkfiles.com/files/1840445_npctn/01Track011.wma]01Track011.wma[/radio]
ฮวงจุ้ย ตอนที่ 6 แท๊งน้ำ และ บันได , ประตูใหญ่
1. แท๊งน้ำและบันได

แท๊งน้ำและบันได ห้ามตั้งไว้ด้านขวาของบ้าน(ทิศเสือขาว)ทางที่ดีแล้วตั้งด้านซ้าย(ด้านทิศมังกรเขียว)เจ้าของจะสุขสบายและมีความสมานฉันท์กัน
2. บทพิจารณาเกี่ยวกับประตูใหญ่หน้าบ้าน

-โดยปกติแล้วประตูใหญ่จะแบ่งได้เป็นประตูใหญ่หน้าบ้านและประตูใหญ่ในบ้าน

-ประตูใหญ่หน้าบ้านควรจะอยู่ด้านซ้าย(ทิศมังกรเขียว)จึงจะดี

-นอกจากด้านซ้าย(ทิศมังกรเขียว)มีไอพลังพุ่งชี้ชนถูกแล้ว ประตูใหญ่หน้าบ้านจึงจะติดตั้งไว้ด้านขวา(ทิศเสือขาว)

-ทิศของประตูใหญ่หน้าบ้าน ห้ามเป็นอย่างยิ่งพุ่งชี้ตรงกับทางน้ำไหลออก มิฉะนั้นจะเสียทรัพย์อยู่เรื่อยๆๆ

-การทาสีประตูใหญ่หน้าบ้านห้ามทาสีน้ำเงินเข้ม สีดำ หรือ สีแดง ทาสีขาวครีมจะดีที่สุด

-ประตูใหญ่หน้าบ้านควรจะสามารถอ้ารับเทพเจ้าแห่งสิริมงคล แต่ไม่ใช่รับไอมารไอผีร้าย

-ประตูใหญ่หน้าบ้านควรติดตั้งทางด้านซ้าย(ทิศมังกรเขียว)ของประตูใหญ่ในบ้าน จะมีสิริมงคล หรือตรงกันก็มีสิริมงคลเช่นกัน

-ประตูใหญ่หน้าบ้านไม่ควรสูงเกินไป หากสูงเกินไปก็เหมือนประตูใหญ่ของเรือนจำ ซึ่งมีสภาพชั่วร้าย

-ความสูงของประตูใหญ่หน้าบ้าน มีความสูง 6 ฟุตครึ่งหรือ 7 ฟุต 1 นิ้ว จะดีที่สุด

-ประตูใหญ่หน้าบ้านจะต้องเป็นประตูที่มั่นคงแข็งแรงและทนต่อการใช้งาน

-ตำแหน่งของประตูใหญ่ที่ดีที่สุดควรจะเรียนเชิญอาจารย์ที่รู้แจ้งเห็นจริงใช้เข็มทิศในการวัด หากไม่เชื่อเถืออาจารย์ผู้ใด ก็อาศัยเวลาที่มีความสุขอารมณ์ดี ยืนอยู่หน้าบ้าน หากรู้สึกว่าตำแหน่งที่เลือกนั้นดี ก็ไช้ได้เช่นกัน

-ประตูใหญ่หน้าบ้าน/ประตูใหญ่ในบ้าน และประตูห้องในบ้่าน ไม่ควรตรงกัน สภาพแบบนี้เป็นทางที่ผีร้าย มารร้ายผ่านทะลุหัวใจ

-สีของประตูใหญ่ในบ้านที่ดีที่สุดควรใช้สีที่สะอาดตา เป็นสีที่สว่าง ห้ามใช้สีดำ หรือ สีที่เข้ม

-หลังประตูใหญ่ในบ้านห้ามติดภาพวาด รูปภาพหรือภาพเขียน

-สีของประตูใหญ่ในบ้านหากทาสีขาวครีม สีงาช้าง สีเงิน หรือให้เป็นสีตามธรรมชาติ ก็จะดี

-วัสดุที่จะทำประตูใหญ่ในบ้านนั้นไม่จำกัด ใช้วัสดุใดก็ได้ แต่เน้นหนักที่สีเท่านั้น
ปล.. ตอนต่อไป สวนหน้าบ้านและหลังบ้าน


ฮวงจุ้ย ตอนที่ 6 แท๊งน้ำ และ บันได , ประตูใหญ่