โตนน้ำแบบเด็กน้อยคึสิม่วน..

คึสิ..เย็นหอยจ้ำ ๆ ..น้อหล่า