สายน้ำเลยโอ้ยว่าสิโพสต์รูปน้ำเลย ฮอดบ่ได้ซ้ำพี่นัองเอ้ย
จะแม่นเฮ็ดยากบบอกแน่พี่น้องคะรับ ปล่อยไก่แล้วข้อย สายน้ำเลยสายน้ำเลย