ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ แจ้งว่าได้ศึกษาพบว่า การสูบบุหรี่ใบจากก็เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกาย ทำให้เป็นโรคมะเร็งและถุงลมปอดโป่งพองได้เช่นเดียวกับบุหรี่ก้นกรอง

อาจารย์แพทย์สุทัศน์กล่าวว่า ได้ศึกษาในโครงการชื่อ “คุณสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอด ของผู้ที่สูบบุหรี่ก้นกรองและบุหรี่พื้นบ้านแบบมวนเองในประเทศไทย” กับอาสาสมัคร 240 คนได้พบว่า “บุหรี่ใบจากมีสารนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ก้นกรอง การวัดสมรรถนะปอดพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ใบจากและผู้ที่สูบบุหรี่ก้นกรองมีอาการทางเดินหายใจเหมือน กัน แต่บุหรี่ก้นกรองจะก่อให้เกิดอาการมีเสมหะ มากกว่าพิษภัยจากบุหรี่ใบจากส่งผลให้ผู้สูบเป็นโรคมะเร็ง โรคถุงลมปอดโป่งพอง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กล่าวสรุปว่า บุคคลที่มีความเชื่อว่าสูบบุหรี่พื้นบ้านแบบมวนเองนั้น จะไม่ก่ออันตรายต่อสุขภาพ จึงเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างยิ่ง จึงอยากจะเตือนผู้ที่สูบบุหรี่ทั้ง 2 ชนิดให้เลิกสูบบุหรี่ โดยเฉพาะผู้ที่เข้าใจผิดคิดว่า สูบบุหรี่ใบจากไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกาย.

โค้ด PHP:
http://www.thairath.co.th/news.php?section=technology&content=105475