เก็บทะเลไว้ในใจฉัน
เก็บตะวันไว้ในใจอีก
เก็บดวงจันทร์ไว้คนละซีก
แต่ต้องหลีกเมื่อมีรักมาเก็บแทน
อันทะเลตะวันดวงจันทร์เจ้า
เก็บเมื่อไรกันเล่าได้เสมอ
แต่ความรักให้รีบเก็บอย่าเผลอเลอ
หลงลืมไปนะเออเสียน้ำตา
ทะเลตะวันดวงจันทร์ความรัก
สิ่งใดควรจักรักษา
ทะเลอาจไปได้บางเวลา
ตะวันดวงจันทร์หนาค่อยเหงนมอง
แต่ความรักอย่าให้พลาดและขาดช่วง
จะไม่นั่งหนักหน่วงเพราะปวดหมอง
รีบเร่งเก็บมาใส่ใจไว้จับจอง
รักเปนฟองเหมือนทะเลหรือตะวันดวงจันทรา