อ่อนล้าโรยแรงแสวงหา
รักมาผูกพันให้หวั่นไหว
ชวิตโดดเดียวบนทางใกล
หวั่นใจกันบ้างในบางที
โหยหาคนเข้าใจเอาใจใส่
ห่วงใยอาทรไม่หน่ายหนี
ค้นหาใครคนที่แสนดี
ทั้งชีวีแสวงหาดังว่ารอ
ความรักผูกพันจึงพันผูก
จะถูกหรือผิดคิดใหมหนอ
แค่ใหนไม่มัดเขาเกินพอ
พันคอถูกถูกผูกพันใคร
ผูกพันไม่พันผูกจึงถูกแล้ว
ใจแพร้วปล่อยวางสว่างใส
ผูกพันอาทรและห่วงใย
ผูกใจผูกจิตคิดเมตตา..