คณะที่ 6 ระดับเยาวชน
[WMA]http://baanmaha.us/sarapan/sarapan6.wma[/WMA]