คณะที่ 7 ระดับเยาวชน
[WMA]http://baanmaha.us/sarapan/sarapan7.wma[/WMA]