คณะที่ 8 ระดับประชาชนทั่วไป (ผาแดงนางไอ่)
[WMA]http://baanmaha.us/sarapan/sarapan8.wma[/WMA]