คณะที่ 10 ระดับเยาวชน
[WMA]http://baanmaha.us/sarapan/sarapan10.wma[/WMA]