คณะที่ 11 ระดับประชาชนทั่วไป
[WMA]http://baanmaha.us/sarapan/sarapan11.wma[/WMA]