คณะที่ 12 ระดับประชาชน
[WMA]http://baanmaha.us/sarapan/sarapan12.wma[/WMA]