คณะที่ 13 ระดับประชาชนทั่วไป
[WMA]http://baanmaha.us/sarapan/sarapan13.wma[/WMA]