เปิดทางสถานีวิทยุผมครับ 95 อีสานเอฟเอ็ม เปิดทุกวันคนขอฟังทุกวัน...
[WMA]http://www.hoisang.com/thamma/launporserm/1.launporserm1.wma[/WMA]