คณะที่ 14 ระดับประชาชนทั่วไป
[WMA]http://baanmaha.us/sarapan/sarapan14.wma[/WMA]