คณะที่ 15 ระดับประชาชนทั่วไป
[WMA]http://baanmaha.us/sarapan/sarapan15.wma[/WMA]