คณะที่ 16 ระดับประชาชนทั่วไป
[WMA]http://baanmaha.us/sarapan/sarapan16.wma[/WMA]