คณะที่ 17 ระดับประชาชนทั่วไป
[WMA]http://baanmaha.us/sarapan/sarapan17.wma[/WMA]