ปลูกบักถั่วพร้า

บักถั่วพร้าเด้อครับ..บักถั่วพร้า...เอารูปบักถั่วพร้ามาให้เบิ่งครับ..บ่อแม่นบักถั่วมีดเด้อครับ..ตามรูปได้เม็ดพันธุ์มาจากหน่วยงานราชการ..เลยเอามาเหน็บ ๆ ไว้ กะเลยเกิดครับ
ในเม็ดบักถั่วพร้านี่มีโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อคานาวาลิน เป็นสารพิษครับ แต่มีปริมาณบ่อหลายครับ เพราะฉะนั้นถ่าไผสินำมาเม็ด (ตามรูปที่ ๑) มากินต้องทำให้สุกหลาย ๆ น้ำก่อนครับส่วนฝักอ่อนในรูปผมนำมากินกับตำบักหุ่งอยู่ครับ..แซบคือกัน ออกฝาด นิด ๆ ครับ..


ปลูกบักถั่วพร้า

ส่วนฝักบ่อแก่เกินไป บ่ออ่อนเกินไปกะนำมาต้ม จิ้มแจ่วกะแซบอยู่ครับ ปกตินี่ บักถั่วพร้านี่ปลูก เป็นปุ๋ยพืชสดกะดีครับ เมื่อออกดอกแล้วกะไถกลบแล้วดินสิดีครับ..เมื่อดินดีแล้วทุกอย่างกะสิดีตาม เป็นต้นว่าเฮ็ดนา..กะไถง่าย ดำง่าย แล้วผลิตกะดีนำครับ..ถ่าเอาไปหว่าน ออกดอกแล้วไถกลบ กะสิได้ปุ๋ยอินทรีย์ ประมาณ 2 - 3 ตันต่อไร่เลยครับ ได้ปุ๋ยไนโตรเจนคิดเป็นปุ๋ยยูเรีย ( 46 - 0 - 0 ) ประมาณ 30 - 40 กิโลกรัมต่อไร่เลยทีเดียวแถมได้ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ชึ่งบ่อค่อยมีในปุ๋ยเคมีต่างหากครับ


ปลูกบักถั่วพร้า

บักถั่วพร้านี่เกิดง่ายครับ ผมเอาไปเหน็บ ๆ ไว้กะเกิด สำหรับวิธีการปลูกเพื่อทำปุ๋ยพืชสดกะมีอยู่สามอย่างครับ 1. แบบหว่าน หว่านแล้วกะพรวนดินกลบเมล็ดเลยครับ 2. แบบโรยเป็นแถว เมื่อโรยแล้วกะเอาดินกลบบาง ๆ ครับ แบบนี้ใช้แรงงานหลายครับ 3. ปลูกแบบหยอดหลุม ขุดหลุมแล้วกะหยอดคือปลูกบักแตงนี่แระครับ ถ้าอยากให้ดีเยี่ยมเลย ก่อนปลูกเอาเมล็ดคลุก ๆ กับเชื้อไรโซเดี่ยม ก่อนเด้อครับ
รูปที่สี่นี่เป็นฝักแก่ ที่แห้งแล้วครับ..ผมเก็บไว้เพื่อทำพันธุ์ต่อไปขอรับกระผม..