อุปมาตกรรม


ผู้ถาม : "หลวงพ่อค่ะ อุปฆาตกรรม หมายความว่าอย่างไรคะ...?"

หลวงพ่อ : "คำว่า อุปฆาตกรรม หมายถึงว่า กรรมที่มาตัดรอนระหว่างขีวิต คือมันยังไม่หมดอายุขัยก็ตายเสียก่อนแทนที่จะมีอายุครบ 60 ปี ตามอายุขัย แต่อายุ 30 - 40 ปี กรรมที่เป็นอกุศลกรรม คือ ที่เราทำบาปไว้แต่ขาติก่อน ด้วยจากปาณาติบาตมาตัดชีวิตเสียก่อน"

ผู้ถาม : "มีวิธีที่จะพ้นกรรมประเภทนี้ไหมคะ อย่างเช่นถ้าเราปล่อยปลา หรือ สะเดาะเคราะห์ อะไรพวกนี้แหละค่ะ...?"

หลวงพ่อ : "ปล่อยปลานี่เขาถือว่าตัดอุปฆาตกรรมได้ เราปล่อยสัตว์ให้รอดนีมันจะกันได้แต่ที่ให้หมอดูไปสะเดาะเคราะห์หมอบอกว่าต้องเสียเท่านั้นเท่านี้ พอสะเดาะเคราะห์เสร็จ หมอหมดเคราะห์ไป 3 - 4 หมื่น คนที่สะเดาเคราะห์เพิ่มเคราะห์ไป 3-4 หมื่น เป็นไง...เราก็เอาแบบของเรานั่นแหละ ไดผลแน่นอนกว่า"

ผู้ถาม : "ปล่อยปลาอะไรดีคะ...?"

หลวงพ่อ : "เขาไม่จำกัดว่าปลาอะไร แต่ว่าปลานั้นจะมันต้องตายต้องเป็นปลาที่มีชีวิน"

ผู้ถาม : "บางคนเขาก็บอกว่า ปลาที่เราปล่อยแล้วจะทานไม่ได้ใช่ไหมค่ะ...?"

หลวงพ่อ : "ถ้าปลานั่นมันจะต้องตาย เราก็เอาไปปล่อยเพื่อเป็นการช่วยชีวิต จะเป็นปลาอะไรก็ตาม สัตว์อะไรก็ตาม เราปล่อยให้มันรอดชีวิต เป็นเมตตาจิตใช่ไหม จะต้องไปนั่งเลือกทำไมบางคนเลือกปล่อยปลานั่น ปลานี่ บางทีได้พวกที่ไอปลาไม่คอ่ยจะตายก็ปล่อย


ผู้ถาม : "แล้วเราจะปล่อยแทนคนอื่นได้ไหมค่ะ...?"


หลวงพ่อ : "ได้...แต่ว่าเขาไม่มีผลนะ"

ผู้ถาม : "ถ้าเราปล่อยแล้ว เราอุทิศส่วนกุศลได้ไหมคะ...?"

หลวงพ่อ : "ถ้าเขายังไม่ตายไปอุทิศส่วนกุศลเขาจะได้รับยังไงล่ะ เราเอาแบบนี้ซิ เราก็เอาปลาไปให้เขาสิ บอกว่าตั้งใจปล่อยปลานะ ฉันหาปลามาปล่อย ให้ปลามันรอดชีวติเท่านั้นแหล่ะถ้าเขาอนุโมทนา คือยินดีด้วยความเต็มใจ เป็นอันว่าเราปล่อยสัตว์ด้วยมีจิตเมตตา คิดจะช่วยให้รอดพ้นจากากรถูกขังก็ดี เห็นว่ามันจะต้องตายก็ดี อันนี้เป็นของดี เป็นการช่วยชีวิตเขา และเราก็รอดพ้นจากอุปฆาตกรรมด้วย

จาก...หนังสือหลวงพ่อ ตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม 1 พระราชหรหมยาน วัดท่าซุง จ. อุทัยธานี