การทำแบลคกราวด์สวยๆ ด้วย photoshop

1. คลิกที่ File > New Layer กำหนดขนาดตามต้องการ ในที่นี้ผมกำหนดที่ 500*400 px. แล้วคลิก ok

การทำแบลคกราวด์สวยๆ ด้วย photoshop

3. คลิกเลือกสีดำ การทำแบลคกราวด์สวยๆ ด้วย photoshop แล้วเลือก การทำแบลคกราวด์สวยๆ ด้วย photoshopเพื่อเทสีดำลงไป เสร็จแล้วคลิกขวาที่เลเยอร์ การทำแบลคกราวด์สวยๆ ด้วย photoshopเลือก Duplicate Layer

4. คลิก Filter > Texture > Grain แล้วก็ OK

การทำแบลคกราวด์สวยๆ ด้วย photoshop

การทำแบลคกราวด์สวยๆ ด้วย photoshop

5. คลิกที่ Filter > Stylize > Trace Contour

การทำแบลคกราวด์สวยๆ ด้วย photoshop

แล้วคลิกที่ Upper ปรับ Lavel = 48 คลิก OK แล้ว Save for wab

การทำแบลคกราวด์สวยๆ ด้วย photoshop