มาอีกแล้วครับ หลวงพ่อเสริมชุดใหม่ สนุกดีได้สาระ

[WMA]http://www.hoisang.com/thamma/launporserm/serm23.wma[/WMA]