มันคงในรสธรรม


มองดาวล้อม.มองดูเดือนพร่างพร่าง
เห็นเส้นทางช้างเผือกจากฟ้าเหิน
พร่างพร่างพราวพรายพร้อยดังราวเป็น
ดังที่เห็นเส้นทางพุทธธรรม


เหินเหินผ่าน.เส้นทางฟากโนนฟ้า
พร่าพราวพรมลงลิบก้มลงต่ำ
ขอตั้งจิตยึดมั่นน้อมใจนำ
รสพระธรรม.แน่วแน่จิตจำนง


มองเห็นเส้นทางพราวช้างเผือกผ่อง
รวมรวมผองลิบลิบจากฝุ่นผง
รวมรวมตัว.ครบครัน.และมั่นคง
จิตจำนงมั่นในไม่คายแคลนคลอน


ข้าน้อยน้อมซึ้งธรรมเป็นที่หนึ่ง
น้อมซาบซึ้ง.อิ่มเอมธรรมคำสอน
ฟังพระธรรมจับใจไม่คลายจร
พึงใจน้อมจำจิตติดใจเรือง


ขอมุ่งทำความดีวิถีมั่น
ยึดสัตย์นั้นมั่นคงไม่เสื่อมฝัน
ความจริงใจให้กันคงนิรันดร์
เมตตาธรรมมอบให้ใจของเธอ