เที๊ยะ หมายถึง สุกงอม สุกเกินเกือบกินไม่ได้ เป็นการสุขที่ใช้กับผลไม้เท่านั้น ส่วนการใกล้จะสุกนั้น จะเรียกว่าเหิ่ม (ห่ามในภาษาไทย)
ยกตัวอย่างเช่น ในการห่อข้าวต้ม กล้วยที่เอามาทำนั้นจะเอาลูกที่สุกพอดี อย่าเอาลูกที่มัน เที๊ยะ มาทำ มันสิไม่อร่อย เป็นต้น