ความเหงา... ทำให้รักเราแข็งแรง


ความเหงา... ทำให้รักเราแข็งแรง


แม้ไม่ได้เจอกันทุกวัน
แต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลให้ฉันมีคนใหม่
แม้เธอจะไม่โรแมนติกเท่าใครๆ
แต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลไม่ให้รักเธอ


ความเหงา... ทำให้รักเราแข็งแรง

แม้บางครั้งความห่างจะทำให้เหงา
แต่รักเราก็ยังแข็งแรงเสมอ
เพราะ "รัก" ไม่ได้วัดจากจำนวนครั้งที่เจอ
แต่วัดจากความเอาใจใส่ที่เธอมีให้มา


ความเหงา... ทำให้รักเราแข็งแรง


จึงต้องขอบคุณความเหงา
ที่ทำให้ระหว่างเรา... ยิ่งเพิ่มคุณค่า
ขอบคุณความไกล ที่ช่วยพิสูจน์อะไรๆ ในเวลา
โดยอย่างน้อยก็พิสูจน์ว่า... รักยังคงเดิม


ความเหงา... ทำให้รักเราแข็งแรง