ซาว แปลว่า 20

ซาวสิบ แปลว่า 30

ฮ้อย แปลว่า 100

ห้าฮ้อย แปลว่า 500

เมือ แปลว่า ไป

โอ้โลม แปลว่า คุย

ต๋าว แปลว่า ไป

กินงาย แปลว่า กินข้าวเช้า

กินข้าวเวน แปลว่า กินข้าวกลางวัน หรือ เที่ยง

จั๋งวา แปลว่า นั่นน่ะสิ