>>>
>>> กระผม นายจู๋มีความประสงค์ขอขึ้นเงินเดือนโดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้
>>> 1. กระผมเป็นผู้ใช้แรงงาน
>>> 2. กระผมทำงานในที่ลึกมาก ....
>>> 3. กระผมต้องสอดหัวเข้าไปก่อนทุกครั้งที่ทำงาน
>>> 4. กระผมไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เคยหยุดวันนักขัตฤกษ์
>>> 5. กระผมทำงานในที่มีสภาวะแวดล้อมอับชื้น !!!
>>> 6. กระผมทำงานในที่มืดและไม่มีอากาศถ่ายเท
>>> 7. กระผมทำงานในที่ร้อนอบอ้าว
>>> 8. กระผมไม่เคยได้รับค่าล่วงเวลา
>>> 9. กระผมทำงานที่เสี่ยงกับโรคติดต่อ
>>>
>>> จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
>>>
>>> จดหมายตอบจากทางฝ่ายบุคคล
>>>
>>> เนื่องจะคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
>>> คุณไม่สมควรได้รับการขึ้นเงินเดือนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
>>> เป็นพนักงานที่ดีหลายประการ ดังที่ได้แจ้งหลายละเอียดดังนี้
>>> 1. คุณไม่ได้ทำงาน 8 ชม / วัน
>>> 2. คุณงีบหลับหลังจากเสร็จงานเสมอ
>>> 3. คุณไม่ทำตามคำสั่งบ่อยๆ
>>> 4. คุณไม่ชอบทำงานในที่ประจำของคุณ และชอบแว๊บไปรับงานที่อื่นบ่อยๆ
>>> 5. คุณมักไม่ทำงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหลายครั้งที่หยุดงานกลางคัน
>>> 6. คุณไม่มีความเป็นผู้นำ ต้องอาศัยแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ทำงาน
>>> 7. คุณทิ้งให้ที่ทำงาน สกปรกเลอะเทอะทุกครั้งเมื่อเสร็จงาน
>>> 8. คุณมักไม่ชอบปฎิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย โดยไม่สวมอุปกรณ์ป้องกัน
>>> 9. หลายครั้งคุณไม่สามารถทำงานควบสองกะต่อเนื่องได้
>>>
>>> จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(หากไม่สุภาพขออภัยจ้าอ่านขำๆจ้า )