ยามมื้อเซ้าอยู่ อ.ส่องดาว เบิ่งเอาพี่น้องซิงามซำใด ยามมื้อเซ้าอยู่ อ.ส่องดาว

ถ่าว่างามให้กำลังใจนำแน่

ยามมื้อเซ้าอยู่ อ.ส่องดาว

ยามมื้อเซ้าอยู่ อ.ส่องดาว