ใส่แหวนนิ้วนาง หมายถึงอะไร อยากรู้ลองทำตามข้างล่าง
ลองพับนิ้วกลาง เลื่อนมือทังสองด้านติดกันโดยที่นิ้วกลางยังพับอยู่ทำเหมือนพนมมือแล้วแยกหัวนิ้วมือ นิ้วชี้ นิ้วนางและนิ้วก้อย โดยนิ้วทั้งสองด้านติดกันอยู่ แล้วลองแยกนิ้วทั้งสองข้างออกจากกันทีละนิ้ว โดยให้แยกออกนิ้วที่เราจะเอาเพียงนิ้วเดียวเท่านั้น ไม่ให้นิ้วอื่นแยกออกด้วย จะมีนิ้วนางจะแยกออกจากกันไม่ได้ นิ้วแต่ละนิ้วมีความหมายดังนี้

หัวนิ้วมือ แทน พ่อแม่ สักวันก็ต้องจากเราไป
นิ้วชี้ แทน เพี่อน สักวันก็ต้องแยกย้ายกันสร้างครอบครับ
นิ้วกลาง แทน ตัวเอง
นิ้วนาง แทน คู่ชีวิต
นิ้วก้อยแทนลูก ต้องสร้างอนาคตและสืบวงค์ตระกลู