<IMG SRC=http://www.pantown.com/data/15244/board1/20-20081111095552.jpg>

หนาวสายลมพรมมาอุราไหว
คึดอยากได้คักแหน่แต่ฮอยกอด
ถึงพ่อแม่อยู่ไกลใจคิดฮอด
จนอยากซอดเมือบ้านซอยงานนา

เสียงฝนฟ้าลาสั่งจั่งแม่นร้าว
ปานนี้ข้าวฮวงย้อยเหลืองคอยถ่า
หลานคือสิฟ้าวไปทงลงจับปลา
เลิกเรียนมาจับปลาข่อนออนซอนแฮง

คือสิยากแล้วน้อพ่อกับแม่
ลำบากแท้เกี่ยวข้าวน้ำนาบ่แห้ง
แล้วยังขาดลูกสาวหล่าแต่งพาแลง
อย่าฟ้าวแล้งกำลังใจให้สู้ทน

ข้าวบ่งามปานได๋อย่าได้เศร้า
ขอสองเจ้าสู้ไปจนได้ผล
เงินพอมีเกี่ยวบ่ไหวให้จ้างคน
อย่าเฮ็ดจนเจ็บเข็ญเป็นห่วงคอน

ลูกอยู่ไกลบ่ได้ซอยน้อยใจหลาย
คึดอยากอายบ่ได้ความตามแม่สอน
อยากนวดให้คลายเหนื่อยล้าด้วยอาทร
อยากปูบ่อนให้เจ้าเฝ้าคิดนำ

ฝากลมหนาวถามข่าวบ้านอีสานแหน่
ว่างสิแหว่เมือกอดเว้าพรอดพร่ำ
สิเมือไปเว้าจ้อจ้อบ่ลืมคำ
สิไปจ้ำคุ้ยป่นปลาอาหารมัก

ถึงงานหลายปานได๋ใจลูกสู้
ลูกสิดู๋คือแม่เฮ็ดให้ประจักษ์
โลกของลูกสวยงามย่อนความฮัก
พ่อแม่ถักทอไว้ใยคงยัง

แฮงฮักลูกส่งไปบ่ได้ขาด
ฝันเฮาวาดสักมื่อคงส่งถึงหวัง
พ่อแม่คอยคุ้มใจให้พลัง
สิฟ้าวฝั่งคืนบ้านอีสานเฮา

<IMG SRC=http://www.pantown.com/data/15244/board1/20-20081111095856.jpg>