คำสัจจตั้งหมั่นโดยดังมโนหมาย
หากบ่มีแนวใด๋เปลี่ยนใจประสงค์ตั้ง
อันความหวังของข้ามหาการเป็นซื่อ
ถือสัจจเที่ยงแท้คราวต้นจนว่าปลาย
จุดหมายคือเสริมสร้างทำเนียมเดิมท้องถิ่น
ถวิลใจต่อตั้งทางก้ำฝ่ายผญา
เป็นเวลานานล่ำปีเดือนแถมถ่าย
บรรยายกลอนต่อเนื่องเทิงเสียงร้องโอ่ลำ
นำภาษาคนเฒ่าโบฮานเฮามาเผยแผ่
ยกกระแสภาคพื้นอี่สานเค้าดังเดิม
เติมสำนวนคำต้านเทิงคำหวานผญาย่อย
ผญาสอยหยอกเล่นหากเป็นแท้แม่นอี่สาน
ผู้เพิ่นไกลห่างบ้านไปเนาอยู่ทางไกล
ได้ยินเสียงพิณแคนหากม้วนใจเหลือล้น
ปนกันกับเสียงเว้าอี่สานเฮาเว้ากันค่อง
ถือเป็นพี่และน้องบ่เคยล้ำล่วงเกิน
บังเอิญมีความเว้าเผลอไปหากมีอยู่
ขออภัยนำพี่น้องคันมีหม่องแม่นบ่ดี
บ่อนใด๋ผิดบอกชี้ดีซั่วเพียรถนอม
ข้าขอยอมฟังเสียงบ่อาจฝืนคำท้วง
ขอให้ปวงชาวเซื้ออี่สานเฮาอย่าเหินห่าง
อย่าได้แตกผ่าม้างให้กลมก้อนแก่นโดน พี่น้องเอ้ย