ถึง:ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เรื่อง:รายงานการประเมินผลงานนายวัน

ในช่วงระหว่างทดลองงานนายวันเป็นพนักงานที่เอาแต่
ทำงานเขาสามารถทำงานอย่างมีความรับผิดชอบไม่เคย
ใช้เวลางานไปทำเรื่องส่วนตัวและพูดคุยโทรศัพท์เขาไม่เคย
ลังเลที่จะช่วยเหลืองานเพื่อนร่วมงานในขณะที่ยังสามารถ
ทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายได้ทันเวลาเขาจะใช้เวลาเกินเวลา
งานเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้นโดยถึงกับจะไม่ไป
พักทานข้าวกลางวันอยู่บ่อยครั้งนายวันเป็นพนักงานที่ไม่มี
ความเย่อหยิ่งถือตัวถึงแม้ว่าเขาจะมีมาตรฐานที่สูงมากใน
ความรู้ในสาขาที่เขาได้ร่ำเรียนมาผมเชื่อว่านายวันไม่มี
จุดด้อยใดๆบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเช่นนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทของเราผมขอแนะนำว่าเราควรจะ
เลื่อนขั้นให้เขาเป็นผู้บริหารทั้งนี้การดำเนินการนั้นควร
จัดการให้เร็วที่สุดครับ
-----------------------------------------------------------------------

ถึง:ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เรื่อง:รายงานการประเมินผลงานนายวัน(เพิ่มเติม)

ตอนผมเขียนรายงานการประเมิน นายวันมายืนอยู่หลังผม ไล่ยังไงก็ไม่ไป รายงานการประเมินขอให้อ่านเฉพาะบรรทัดเว้นบรรทัดนะครับ(สีแดง)