7 สัญญาณอันตรายเตือน "สมองเสื่อม"


"คุณพ่อเริ่มทำอะไรแปลกๆ อย่างวันก่อนฉันหาตะหลิวจะไปทำกับข้าว แต่หาไม่เจอ เพราะพ่อเอาไปเก็บในตู้ใส่รองเท้า ลูกๆ จะรู้ได้อย่างไรว่าท่านขี้ลืมหรือเป็นโรคสมองเสื่อมกันแน่คะ"

ปัจจุบันผู้สูงอายุไทยมีภาวะสมองเสื่อมมากขึ้น สำหรับสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าผู้สูงอายุในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดมีอาการสมองเสื่อมนั้นมี 7 ข้อ ให้คุณลองตรวจสอบดังนี้

1.สูญเสียความจำในระยะสั้น ที่กระทบต่อการทำงาน
2.สิ่งที่เคยทำเป็นประจำเริ่มทำไม่เป็น
3.ปัญหาด้านภาษา เช่น เลือกคำพูดไม่ค่อยถูก
4.ไม่รู้เวลาและสถานที่
5.วางของผิดที่แปลกๆ
6.สูญเสียการตัดสินใจและความคิดริเริ่ม
7.อารมณ์ บุคลิกภาพ หรือพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ หากพบความผิดปรกติควรปรึกษาแพทย์ และควรทำความเข้าใจกับญาติๆ ในครอบครัวให้ยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น รวมทั้งดูแลเยียวยาท่านอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ

ที่มา : นิตยสารชีวจิตฉบับที่ 211