"มะดัน" เปรี้ยวจี๊ด

"มะดัน" เปรี้ยวจี๊ด

ลักษณะทางพฤษศาสตร์
ต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านเล็กๆ จำนวนมาก โคนกิ่งเล็กๆ จะเป็นเต้านุนรอบ บางต้นมีกิ่งเล็กๆ งอก สานกันไปมา คล้ายรังนก เรียกว่า รกมะดัน ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ ปลายใบป้าน ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเรียบสีเขียว เป็นมันวาว โค้งงอขึ้นเล็กน้อย ขนาดกว้าง 3-5 ซม. ยาว 5-8 ซม. ดอก ดอกเดี่ยวเล็กๆ มี 4 กลีบ มีสีแดงอ่อน ออกบริเวณข้อ และซอกใบ ผล ลูกกลมยาวปลายเรียวมีรสเปรี้ยวจัด ภายในผลมีเมล็ดลักษณะกลมรี ปลายแหลม เปลือกเมล็ดขรุขระสีน้ำตาล แข็ง ให้ผลตลอดปี

สรรพคุณ
รากและใบ รสเปรี้ยวแก้กระษัย แก้ระดูเสีย กัดเสมหะ บับฟอกโลหิต แก้หวัด และระบายท้อง รกมะดัน รสเปรี้ยว แก้ไข้ทับระดู และระดูทับไข้ ผล รสเปรี้ยว แก้สอเสมหะ ขับเสมหะ ระบายท้อง และฟอกโลหิตระดู