เมล์บางอันโดยเฉพาะพวกแนะนำบริษัท เขามันจะมีรูปแบบสวยๆ
เหมือนหน้าเว็บเพจ มีรูปแทรกด้วย

ไม่ทราบว่าเขาทำกันอย่างไรครับ