ความรักกับรถเมล์
บางป้าย....ก็เงียบเหงาพิกลยังไงไม่รู้
บางป้าย....ก็จอแจด้วยผู้คน
บางคน......รอจนชั่วชีวิตก็ยังไม่มา
บางคน.......รอแป๊บเดียวก็ได้ขึ้น
บางคน......ขึ้นแล้วถึงรู้ว่าขึ้นผิดคัน
บางคน.......ขึ้นครั้งแรกก็ขึ้นถูก
บางคน......ขึ้นๆลงๆหลายรอบกว่าจะขึ้นถูกคัน
บางคน......นั่งไปถึงป้ายสุดท้ายถึงรู้ว่าขึ้นผิดคัน