ฉันเลือกแล้วที่จะเข้มแข็ง
แม้วันนี้อ่อนแรง..วันหน้าจะกล้าแกร่งให้จนได้
ไม่มีเธอ..ไม่หรอกนะ..ฉันไม่เป็นไร
ต่างคน..ต่างหัวใจ..หมายความว่าอย่างไร..เธอรู้ดี
ต่างใจ.....ต่างกัน
ต่างฝัน.....ต่างใฝ่
ต่างจนไม่อาจเข้าใจ
ต่างกันเกินไปไม่อาจร่วมทาง
ต่างคน.....ต่างอยู่
ต่างคนต่างรับรู้ความเหินห่าง
ต่างคนต่างไม่อาจเดินทางสายกลาง
จึงต้องแยกทางไม่อาจร่วมเดิน
ต่างคนก็ต่างใจ...................ต่างวัยก็ต่างฝัน
ต่างจิตคิดต่างกัน...................ต่างวันทำต่างไป
เวลาต่างคนก็เปลี่ยน...................คืนผ่านเวียนเปลี่ยนตามใคร
ให้ต่างคนต่างสบไชย...................สู่ฝันใฝ่ไม่ต่างกัน
ต่างจิต...ต่างใจ...ที่คิดฝัน
ต่างกับวัน...เวลา...และความเหงา
ต่างกับทุก..ทุกคืน..และทุกเช้า
ต่างก็เฝ้าเดินตาม...ความคิดตน