กำลังแสดงผล 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4

หัวข้อ: คาถาเวาลาไปนอนในที่ต่างถินจงท่องคาถานี้ไว้เถิด

Blogger
 1. #1
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ chatchavan005
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  37

  คาถาเวาลาไปนอนในที่ต่างถินจงท่องคาถานี้ไว้เถิด


  กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง
  อะภิสะเมจจะ สักโก อุชู จะ สุหุชู สุวะโจ จัสสะ
  มุทุ อะนะติมานี สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ
  จะ สัลละหุกะวุตติ สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะ
  คัพโภ กุเลสุ อะนะ นุคิทโ ธ นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ
  เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ
  สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา เย เกจิ ปาณะภู
  ตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา ทีฆา วา เย
  มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา ทิฏฐา วา
  เย จะ อัทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร ภูตา วา สัมภะ
  เวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา นะ ปะโร ปะรัง
  นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ พยาโรสะนา
  ปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ มาตา
  ยะถานิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข เอวัมปิ
  สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง เมตตัญจะ
  สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง อุทธัง อะโธ
  จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรังอะสะปัตตัง ติฏฐัญจะรัง
  นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ เอตัง
  สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญ
  จะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน กาเมสุ
  วิเนยยะ เคธัง นะหิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ


  มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลว่ามีพระธุดงค์ไปเที่ยวธุดงค์แล้วไปปรักกรดไต้ต้นไม้ไหญ่ ที่มีเทพาลักอาศัยอยู่ในต้นไม้ต้นนั้น พอพระมาปรักกรดอยู่พวก เทพาลักจึงไม่ได้อาศัยต้นไม้ต้อนนั้นพระกลัวบาปก็เลยเกิดความเดือดร้อน ก็เลยทำสิ่งต่างๆๆเพื่อที่จะไห้พระหนีไป เช่น ทำกลินเหม็นๆมั่ง ทำเป็นเหมือนคนเดินมั่ง ทำเป็นเสียงคนพูดในยามวิกาลมั่ง ทำเสียงเด็กร้องให้ในบางเวลาบ้าง พระก็เลยคิดว่าผีหลอกแน่ๆๆก็เลยหนีไปจากที่นั้น แล้วพระธุดงค์ก็เลยไปกราบทูลเรื่องราวต่างๆให้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟัง พระพุทธองค์จึงไห้บทสวดบทนี้มา(เรื่องราวผมจำได้มาอาจไม่ครบต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยท่าขาดเกิน)


 2. #2
  ฝ่ายกิจการพิเศษ สัญลักษณ์ของ กำพร้าผีน้อย
  วันที่สมัคร
  Apr 2009
  ที่อยู่
  รัตนาธิเบศร์..ใกล้แยกแคราย
  กระทู้
  2,310
  คาถานี้เรียกว่า กรณียะเมตตะสูตร เป็นบทสวดแผ่เมตตาให้ทั้งเทวดา
  ภูตผีปีศาจ และสัตว์ต่างๆ ไม่ให้มาเบียดเบียนทำร้าย...


  ..เพื่อเป็นการสะดวกในการสวด ให้สวดตามวรรคตอนแบบนี้ครับ...

  ..กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
  สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
  สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
  สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะ คัพโภ กุเลสุ อะนะ นุคิทโธ
  นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
  สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
  เย เกจิ ปาณะภู ตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
  ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
  ทิฏฐา วาเย จะ อัทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
  ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
  นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
  พยาโรสะนาปะฏีฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
  มาตายะถานิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
  เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
  เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
  อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
  ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
  เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
  ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
  กาเมสุวิเนยยะ เคธัง นะหิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

 3. #3
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ นู๋คำหวาน
  วันที่สมัคร
  May 2009
  กระทู้
  102
  บล็อก
  3
  เอิ้นอีกชื่อว่า กรณียเมตตปริตร ( ทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข บ่อฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์ และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา จิตใจเกิดสมาธิง่าย บ่อมีอันตราย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล บ่อหลงสติเวลาเสียชีวิต และเกิดเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน) หวานสวดทุกมื้อเช้าเย็นจ้า ต่อด้วย คาถา ขันธปริตรนำจ้า อิอิ

 4. #4
  ศิลปิน นักเขียน สัญลักษณ์ของ maanoy
  วันที่สมัคร
  Jul 2006
  กระทู้
  2,276
  เมตตัญจะ
  สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง อุทธัง อะโธ
  จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรังอะสะปัตตัง ติฏฐัญจะรัง
  นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ เอตัง
  สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ ทิฏฐิญ
  จะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน กาเมสุ
  วิเนยยะ เคธัง นะหิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ

  สวดบทย่อ เป็นคาถามหานิยม เป็นที่รัก ของภูตผี ปีศาจ เทพ รุกข เทวดา หากกะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ ก็จักสวดบทย่อ ดีนักต่อนัก

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •