สมาชิกบ้านมหาท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับกฏหมาย เชิญมาคุยกันได้ครับ เพื่อคนบ้านเดียวกัน