....ถ้าแม้นคิดถึงพี่วันใด จงคิดว่าอ้ายนอนร่วมเรือน.... ชื่อเพลงว่าอะไร.. ใครเป็นคนขับร้อง... สาธิต หรือ พรศักดิ์ ใครรู้บอกที และฟังได้ที่ใด.... จาก มานะ