ความคิด...อิสรเสรีภาพ


ความคิด...อิสรเสรีภาพความคิดมีอิสรเสรีภาพ
ไม่ประหลาดที่ใครจะคิดได้
คิดอย่างมั่นคงตรงกับใจ
ห้ามไม่ได้ถ้าใครจะอยากคิด


ความทุกข์ความสุขที่ตัวเรา
มีรักร้าวรันทดอย่าหยามหมิ่น
เพราะรักมากคิดมากเป็นอาจินต์
จึงถวิลหาใจใครสักคน


เมื่อเดินจากเธอมาอย่างกล้าหาญ
สลัดภาพรักได้แม้ขื่นขม
จะถือว่าชนะใจน่าชื่นชม
แม้รักขมยังคงความเป็นคน


ไม่มัวเมาไปกับชีวิตเศร้า
แม้ปวดร้าวยังคิดได้สักหน
จะทนเจ็บทนช้ำสู้จำทน
เพราะเป็นคนจึงสู้อยู่ทุกวัน


อิสรเสรีทางความคิด
ได้ลิขิตชีวิตไม่คิดหวั่น
เขาก็คนเราก็คนเหมือนเหมือนกัน
ไม่หวาดหวั่นแม้จะเสียน้ำตา


เธอก็มีอิสรเสรีภาพ
ไม่คิดอาจกั้นฝันเธอดอกหนา
เธอคิดเปลี่ยนเป็นอื่นไม่เมตตา
ฉันไม่ว่าเพราะเป็นสิทธิ์ของหัวใจ


ฉันเคยเศร้าร้าวรานกับความรัก
ได้ประจักษ์ใจช้ำแทบสลาย
เคยรักกันชอบกันมาเสื่อมคลาย
ไม่เป็นไรถ้าเธอจะจากลา


ความคิดอิสระที่พึงมี
นำวิถีแตกต่างหนทางพราก
จะบังคับจิตใจก็ลำบาก
จำต้องพรากเพราะคิดคนละทาง
[fm]http://www.hotlinkfiles.com/files/1907800_ux4fk/0000Jaijakad.swf[/fm]