<object width="300" height="110"><" wmode="transparent"></embed><a href="http://www.imeem.com/people/ZzBr4ux/music/6RdJJUL-//

ไพเราะมากๆครับ
เป็นลายที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามคิดขึ้นใหม่
เพื่อประกอบการแสดงของนักศึกษาวิชาเอกศิลปะการแสดงครับ

เดี๋ยวจะหามาให้ฟังเรื่อยๆนะครับ