รูปแบบ : นิทานก้อมฉบับผญา
ชื่อเรื่อง : หลวงพ่อกินขี้หมา
โดย : จ.เขมจิตต์
เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย : สณ. ณัฐพล ภูเวียงแก้ว
ที่มา : วัดชนะสงคราม
รูปแบบการนำเสนอ : เผยแพร่วัฒนธรรม โดยไม่หวังผลกำไร
[MUSIC]http://baanmaha.us/wma/nitan03.wma[/MUSIC]