รูปแบบ : นิทานก้อมฉบับผญา
โดย จ.เขมจิตต์
เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย : สณ. ณัฐพล ภูเวียงแก้ว
[MEDIA]http://baanmaha.us/upmusic/nitan/nitanpaya03.mp3[/MEDIA]