มหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ แห่งอเมริกา ค้นพบเป็นครั้งแรกว่าสมองของเด็กที่เป็นลูกคนรวยกับลูกคนจน ทำงานต่างกัน สมองของลูกคนจนทำงานมีสภาพเหมือนกับคนเป็นเส้นเลือดสมองตีบ

ทีมนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันประสาทวิทยาศาสตร์และโรงเรียนสาธารณสุข ได้พบว่าเด็กวัย 9-10 ขวบในสหรัฐฯ ที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจต่างกัน จะมีปฏิกิริยาที่วัดได้ของสมองส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ต่างกัน

หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าววิทยาศาสตร์” ที่สหรัฐฯ รายงานผลการศึกษาว่า นักวิจัยได้ศึกษาโดยใช้เครื่องศึกษาคลื่นไฟฟ้าของสมองตรวจวัดคลื่นสมองและได้พบว่า คลื่นสมองของเด็กลูกบ้านที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำ จะมีลักษณะแผนแบบทางสรีรวิทยา คล้ายกับกลีบสมองส่วนหน้าของผู้ใหญ่ได้รับความเสียหาย เนื่องด้วยเส้นเลือดสมองตีบ.

http://www.thairath.co.th/news.php?section=technology&content=114556