มันบ่พอดอกเนาะเจ้า ควมฮักเฮาว่าอั่งเต็ม
ต้องคอยเล็มเลาะเพิ่ม ชายอื่นเติมเข้ามาไว้
เอาหยังเฮ็ดน้อใจเจ้า อยากผ่าเอาออกมาเบิ่ง
สิดวงน้อยคืออิเกิ้ง หือซำเทิงตาเว็นก้วงป่วงบ้าเจ้าซั่งเป็น

ย่อนควมอุกได๋มาเค้น หือทุกเข็ญได๋มาสั่ง
เฮ็ดคือจั่งฮักอ้าย ตายใจแล้วบัดแซ่วหนี
ตั๋วให้มีฝันไว้ถ่า บัดคือมาตีโตห่าง
เอาเขาวางไว้เบี้ยงข่าง สิวางอ้ายไว้หม่องได๋

หือสิวางเขาไว้ซ้าย แล้วเอาอ้ายไว้ทางขัว (น้อ)
คั้นสองผัวบ่ทันพอ เอาขี่คออีกนำโลด
บ่มีดอกแนวควมโกรธ โมหันร้าย อ้ายสิส่ง
ปล่อยใจลงทางธรรม สิทำบุญไปกรวดน้ำ คว่ำขันซ่ำ ว่าพอที (พอที)

.............บ่พอ.............